Contactgegevens

Aarts & Nijenhuis Advocaten
Bezoek- en postadres:
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen

T: 024 - 365 07 11
F: 024 - 388 82 56
E: info@an-advocaten.nl

Klachten- en geschillenregeling

Indien u niet tevreden bent met onze dienstverlening of een factuur, kunt u bij uw eigen advocaat een klacht neerleggen. De klacht dient schriftelijk te zijn. U kunt de klacht per post (aangetekend) versturen of zelf persoonlijk afgeven. U ontvangt een ontvangstbevestiging. De desbetreffende advocaat plant binnen vier weken een gesprek met u om over uw klacht te praten en zo mogelijk tot een oplossing te komen. Daarna krijgt u een schriftelijke reactie op uw klacht met de uitkomsten van het gesprek en eventueel gemaakte afspraken daarin opgenomen.

Uw klacht dient het volgende te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de naam van uw advocaat
  • korte omschrijving van uw zaak
  • omschrijving van uw klacht
  • evt. bijlagen ter onderbouwing van uw klacht
  • uw handtekening

Mocht u zich liever niet willen wenden tot uw eigen advocaat, dan kunt u de klacht ook indienen bij een van de andere advocaten van ons kantoor. De procedure blijft verder hetzelfde, alleen u heeft het gesprek met de andere advocaat, in plaats van met uw eigen advocaat.

Heeft bovenstaande behandeling voor u niet tot een bevredigend resultaat geleid, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Deken van de Orde van Advocaten in arrondissement Gelderland. De Deken neemt klachten in behandeling. Hij onderzoekt wat er is gebeurd en geeft u en uw advocaat de gelegenheid om op elkaar te reageren.

Ons kantoor valt onder het arrondissement Gelderland (www.advocatenorde-gelderland.nl). Op de website van onze plaatselijke Orde vindt u het model klachtenformulier. 
Het door u ingevulde formulier kunt u per e-mail sturen naar: info@ordegelderland.nl.

U krijgt een ontvangstbevestiging van uw klacht en de Deken stelt uw advocaat in de gelegenheid om schriftelijk op uw klacht te reageren. De Deken kan proberen te bemiddelen tussen u en uw advocaat of ervoor kiezen (evt. op uw verzoek) om de klacht door te zenden naar de Raad voor Discipline. Deze Raad beoordeelt het gedrag van advocaten en kan zonodig sancties opleggen.

Voor meer informatie hierover wordt u verwezen naar de website van de Nederlandse Orde van Advocaten: www.advocatenorde.nl
danwel de website van de plaatselijke Orde: www.advocatenorde-gelderland.nl.

Onze interne klachtenregeling downloadt u hier: pdfKlachtenregeling

Contactgegevens

Aarts & Nijenhuis Advocaten
Bezoek- en postadres:
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen

T: 024 - 365 07 11
F: 024 - 388 82 56
E: info@an-advocaten.nl

Aarts & Nijenhuis Advocaten • Sint Annastraat 57 • 6524 EH Nijmegen • T: 024 - 365 07 11 • F: 024 - 388 82 56 • info@an-advocaten.nl • KVK 61309559