Contactgegevens

Aarts & Nijenhuis Advocaten
Bezoek- en postadres:
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen

T: 024 - 365 07 11
F: 024 - 388 82 56
E: info@an-advocaten.nl

Onrechtmatige daad

Een onrechtmatige daad is een gedraging van een ander in strijd met het recht, waardoor u schade kunt lijden. Indien deze gedraging die ander te verwijten valt, dan is diegene meestal aansprakelijk voor uw schade.
Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om een ander waarmee u een contract heeft afgesloten, dat wordt namelijk wanprestatie genoemd. Zie voor die gevallen het rechtsgebied: verbintenissenrecht.

Mevrouw mr. Aarts is deskundig op dit rechtsgebied.

 Contactgegevens

Aarts & Nijenhuis Advocaten
Bezoek- en postadres:
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen

T: 024 - 365 07 11
F: 024 - 388 82 56
E: info@an-advocaten.nl

Aarts & Nijenhuis Advocaten • Sint Annastraat 57 • 6524 EH Nijmegen • T: 024 - 365 07 11 • F: 024 - 388 82 56 • info@an-advocaten.nl • KVK 61309559