Contactgegevens

Aarts & Nijenhuis Advocaten
Bezoek- en postadres:
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen

T: 024 - 365 07 11
F: 024 - 388 82 56
E: info@an-advocaten.nl

Schuldsanering WSNP

De schuldsanering biedt mensen met een hoge schuldenlast een mogelijkheid uit de financiële problemen te komen. De aanvraag, om tot de wettelijke schuldsanering te worden toegelaten, wordt door de gemeentelijke schuldhulpverleningsinstantie bij de rechtbank ingediend.
Wanneer de rechtbank dit verzoek afwijst, dan kan Aarts & Nijenhuis Advocaten namens u hoger beroep instellen bij het gerechtshof tegen de beslissing van de rechtbank.

De wettelijke schuldsanering is een zwaar traject met strenge voorwaarden. Soms wordt de schuldsanering dan ook voortijdig beëindigd door de rechtbank, omdat niet aan de strenge voorwaarden is voldaan volgens uw bewindvoerder.
Ook in deze gevallen kunnen wij u bijstaan in het hoger beroep.

Let op: de termijnen zijn erg kort (8 dagen). Aarzel dus niet om ons snel in te schakelen.

Zie ook: bewindvoering

Contactgegevens

Aarts & Nijenhuis Advocaten
Bezoek- en postadres:
Sint Annastraat 57
6524 EH Nijmegen

T: 024 - 365 07 11
F: 024 - 388 82 56
E: info@an-advocaten.nl

Aarts & Nijenhuis Advocaten • Sint Annastraat 57 • 6524 EH Nijmegen • T: 024 - 365 07 11 • F: 024 - 388 82 56 • info@an-advocaten.nl • KVK 61309559